ಬಿಎಸ್ ವೈ ರೌದ್ರವತಾರಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಬಂಡಿ

ಸಂಜೆವಾಣಿ 01-08-2012, ಪುಟ 1
ಸಂಜೆವಾಣಿ 01-08-2012, ಪುಟ 2