ಬೃಹತ್ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ, ಬಾದಾಮಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

ಬೃಹತ್ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ, ಬಾದಾಮಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

Leave a Reply