ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 14-11-2012, ಪುಟ 1
ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 14-11-2012, ಪುಟ 9