ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಂದು  ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 14-04-2016 , ಪುಟ 2

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಂದು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ  14-04-2016 , ಪುಟ  2
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 14-04-2016 , ಪುಟ 2

Leave a Reply