ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಇಂದು
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 14-04-2016 , ಪುಟ 2

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಇಂದು

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 14-04-2016 ,  ಪುಟ 2
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 14-04-2016 , ಪುಟ 2

Leave a Reply