ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರಸಬಿಹಳ್ಳಿಯ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರಸಬಿಹಳ್ಳಿಯ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ

BSY 1

BSY 2

Leave a Reply