ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ‘ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭಯ…!’

ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ‘ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭಯ…!’

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 16-11-2015 ಪುಟ 5
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 16-11-2015 ಪುಟ 5

Leave a Reply