ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳ ಪ್ರಕರಣ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಆಕ್ರೋಶ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 22-3-2017 , ಪುಟ 3 1