ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ “ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನ”ದಲ್ಲಿ  ವಿಭಾಗ ಸಂಘಟನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ  ಜೊತೆ ಸಭೆ ನೆಡೆಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ “ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನ”ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಸಂಘಟನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನೆಡೆಸಿದರು.

BSY 1

BSY 2

Leave a Reply