ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈಗ 11 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರಿರುವ ದೊಡ್ಡ  ಪಕ್ಷ : ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಉದಯವಾಣಿ 17-06-2015, ಪುಟ 5

ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈಗ 11 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ : ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಉದಯವಾಣಿ 17-06-2015, ಪುಟ 5
ಉದಯವಾಣಿ 17-06-2015, ಪುಟ 5

Leave a Reply