ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡಲು ಅಡ್ವಾಣಿ,ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಅನಂತ್ ಕಾರಣ

ಉದಯವಾಣಿ 22-10-2012, ಪುಟ 1
ಉದಯವಾಣಿ 21-10-2012, ಪುಟ 7