ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ: ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಉದಯವಾಣಿ 10-04-2016 , ಪುಟ 4

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ: ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಉದಯವಾಣಿ 10-04-2016 ,  ಪುಟ  4
ಉದಯವಾಣಿ 10-04-2016 , ಪುಟ 4

Leave a Reply