ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ
ಉದಯವಾಣಿ 17-1-2018 , ಪುಟ 2 1

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ

ಉದಯವಾಣಿ 17-1-2018 , ಪುಟ 2 1

Leave a Reply