ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಬೇಡ, ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಿ
ಉದಯವಾಣಿ 19-12-2011, ಪುಟ 1

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಬೇಡ, ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಿ

ಉದಯವಾಣಿ 19-12-2011, ಪುಟ 1

Leave a Reply