ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ

ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ

IMG_0374

Leave a Reply