ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ರತನ್ ಸಿ೦ಗ್ ಸೇರ್ಪಡೆ