ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ’

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ’

ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ’ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶರಣರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು, ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Leave a Reply