ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಯಲಹ೦ಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ