ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ತಟಸ್ಥ : ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಜನತಾ ವಾಣಿ 04-02-2014, ಪುಟ 1
ಜನತಾ ವಾಣಿ 04-02-2014, ಪುಟ 8