ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗೊಡಚಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಶ್ರೀಮದ್ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾವೇಶ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗೊಡಚಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಶ್ರೀಮದ್ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾವೇಶ.

BSY

Leave a Reply