ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಉದ್ದೇಶ

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 18-08-2012, ಪುಟ 7