ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ: ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ

ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ: ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ

HBL10091502MBGM.indd
ಉದಯವಾಣಿ 10-09-2015, ಪುಟ 2 2

Leave a Reply