ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಾವೇಶ
ವಿಜಯವಾಣಿ 21-09-2016 , ಪುಟ 6

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಾವೇಶ

ವಿಜಯವಾಣಿ 21-09-2016 ,  ಪುಟ 6
ವಿಜಯವಾಣಿ 21-09-2016 , ಪುಟ 6

Leave a Reply