ಬಹುಮತ ಘೋಷಣೆ ನಂತರ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-5-2018 , ಪುಟ 12

ಬಹುಮತ ಘೋಷಣೆ ನಂತರ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-5-2018 , ಪುಟ 12

Leave a Reply