ಬಾದಾಮಿಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಮಠಾಧೀಶರ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ

ಬಾದಾಮಿಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಮಠಾಧೀಶರ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ

Leave a Reply