ಅತೃಪ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 24-06-2016 , ಪುಟ 2

ಅತೃಪ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 24-06-2016 ,  ಪುಟ 2
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 24-06-2016 , ಪುಟ 2

Leave a Reply