ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ  ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಉದಯವಾಣಿ 11-09-2014, ಪುಟ 3

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಉದಯವಾಣಿ 11-09-2014, ಪುಟ 3
ಉದಯವಾಣಿ 11-09-2014, ಪುಟ 3

Leave a Reply