ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ  ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪತ್ರ
ವಿಜಯವಾಣಿ 22-2-2018 , ಪುಟ 8

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪತ್ರ

ವಿಜಯವಾಣಿ 22-2-2018 , ಪುಟ 8

Leave a Reply