ಟೌನ್ ಹಾ‌ಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಟೌನ್ ಹಾ‌ಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಆ.26,ಬೆಂಗಳೂರು : ಭಾರತರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾ‌ಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ನಾಡಿನ ಪೂಜ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜೀಯವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply