ಅರಸು ನಂತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾತ್ರ: ಸಿದ್ದರಾಜು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 4-8-2015 ಪುಟ 1

ಅರಸು ನಂತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾತ್ರ: ಸಿದ್ದರಾಜು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್  4-8-2015  ಪುಟ  1
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 4-8-2015 ಪುಟ 1

Leave a Reply