ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ೦ಡರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ೦ಡರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

Leave a Reply