ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲೆಷ್ಟು? ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲೆಷ್ಟು?:ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಉದಯವಾಣಿ 15-02-2016 , ಪುಟ 16
ಉದಯವಾಣಿ 15-02-2016 , ಪುಟ 16