ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಗೊಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 21-08-2012, ಪುಟ 10