ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ರೈತ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ
ಉದಯವಾಣಿ20-07-2015, ಪುಟ 04

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ರೈತ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ

ಉದಯವಾಣಿ20-07-2015, ಪುಟ 04
ಉದಯವಾಣಿ20-07-2015, ಪುಟ 04

Leave a Reply