6ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  346 ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಳಾಂತರ

6ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 346 ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ  ವರದಿ

vk3

Leave a Reply