5 ಲಕ್ಷ ರು. ಒಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ  ಟೆಂಡರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ : ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 29-11-2019 , ಪುಟ 8

5 ಲಕ್ಷ ರು. ಒಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ : ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 29-11-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply