43 ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೋಜನಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸತ್ಕಾರಕೂಟ

43 ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೋಜನಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸತ್ಕಾರಕೂಟ

Leave a Reply