23 ನೇ ರಜಪೂತ್ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಡ್ಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 25-10-2012, ಪುಟ 4