ಸೋಮವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಟ, ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸೋಮವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಟ, ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

Leave a Reply