ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಶ್ ಗೋಯಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆ) ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಫೆ.೧೫ ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೈಲ್ವೇ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಶ್ ಗೋಯಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆ) ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಫೆ.೧೫ ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೈಲ್ವೇ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply