ರೈತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ಕಟುಕನಲ್ಲ ನಾನು – ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ರೈತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ಕಟುಕನಲ್ಲ ನಾನು – ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ ವರದಿ

pv4

Leave a Reply