ರಾಜ್ಯದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ವರ್ಚ್ಯುಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು

ರಾಜ್ಯದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ವರ್ಚ್ಯುಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು

Leave a Reply