ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಹುಹಂತದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಉದ್ದಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಫಿಡವಿತ್‌ ಆಧಾರಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂದು ಸಿಎಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಹುಹಂತದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಉದ್ದಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಫಿಡವಿತ್‌ ಆಧಾರಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂದು ಸಿಎಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.

Leave a Reply