ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೂದಲು ಕೊಂಕದು :ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೂದಲು ಕೊಂಕದು :ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

vk_cm1

Leave a Reply