ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ವರಿಷ್ಠರ ನಿರ್ಧಾರ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಉದಯವಾಣಿ 17-01-201 ಪುಟ 7

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ವರಿಷ್ಠರ ನಿರ್ಧಾರ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಉದಯವಾಣಿ 17-01-201 ಪುಟ 7

Leave a Reply