ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶ್ರೀ ವಜೂಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶ್ರೀ ವಜೂಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

Leave a Reply