ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೋಕೆ: ರಂಭಾಪುರಿಶ್ರೀ
ಉದಯವಾಣಿ 05-10-2011, ಪುಟ 7

ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೋಕೆ: ರಂಭಾಪುರಿಶ್ರೀ

ಉದಯವಾಣಿ 05-10-2011, ಪುಟ 7

This Post Has One Comment

  1. Naveen

    Parama Poojya Buddi avarige saashtanga namaskaragalu,

    Karnataka raajyada sarvangeena abhivruddige pana tottidda Yediyurappa navaru matte ee raajyada mukya mantri aagali endu devaralli prarthane maduttene….

Leave a Reply