ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಕೊರೋನಾ ಟಾಸ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಿಎಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಕೊರೋನಾ ಟಾಸ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಿಎಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

Leave a Reply