ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಡೆಸಿದ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಝೋನ್‌ಗಳು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಡೆಸಿದ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಝೋನ್‌ಗಳು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

Leave a Reply