ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ’ಪಶು ಸಂಜೀವಿನಿ’ ಪಶು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು

ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ’ಪಶು ಸಂಜೀವಿನಿ’ ಪಶು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು

Leave a Reply